StudiranjeuAmerici.com

Sportske stipendije za studije u Americi

Sportske stipendije su veoma popularne za studente koji se redovno bave sportom, uspešni su u tome i žele da nastave sa svojim obrazovanjem u inostranstvu.

Najpoznatija studentska destinacija koja dodeljuje sportske stipendije je Amerika. Sport je u Americi sastavni deo kulture i svakodnevnog života, pa je samim tim i značajan deo obrazovnog sistema i segment kome se pridaje dosta pažnje i finansijskih resursa.

Na obrazovnim institucijama u Americi se neguje sportski duh, škole imaju svoje timove u raznim sportovima, one se međusobno takmiče u univerzitetskim ligama i to su u Americi veoma posećeni događaji.

To je takođe i način promovisanja obrazovnih institucija i podizanja njihovog rejtinga.

Šta su sportske stipendije?

Sportske stipendije predstavljaju način da mladi sportisti iz celog sveta dobiju priliku da zaigraju u ovim ligama što im može kasnije omogućiti da nastave profesionalnu karijeru, a da pored toga steknu i vredno obrazovanje i cenjene diplome.

Sportske stipendije su ograničene, mogu biti pune, koje su poznate kao full-ride stipendije ili parcijalne i danas je znatno veći broj parcijalnih stipendija. O sportskim stipendijama glavnu odluku donose treneri obrazovnih insititucija na osnovu sportskog uspeha i sposobnosti studenta, potrebe, posevećenosti, ali i akademskog uspeha studenta.

Ove stipendije se obnavljaju svake godine, studenti ih mogu imati tokom celog školovanja, ali samo pod uslovom da održe akademski prosek koji određuju obrazovne institucije i da su aktivni i uspešni u sportu kojim se bave. Povrede, lošiji rezultati u sportu, kao i lošiji uspeh na studijama su neki od razloga zbog kojih studenti mogu izgubiti stipendiju ili dobiti manju stipendiju sledeće godine.

Stipendije se nude za mnoge sportove, međutim za određene sportove je znatno veći fond stipendija. Takozvani headcount sportovi su američki fudbal i košarka za muške kandidate, a za ženske to su tenis, odbojka, košarka i gimnastika. Za ove sportove su najveći finansijski fondovi, uglavnom se nude full ride stipendije i zato oni privlače najveći broj studenata.

Sportske stipendije za studije u Americi

Kako funkconiše univerzitetski sport u Americi?

U Americi postoje 3 glavna sportska udruženja koja okupljaju obrazovne institucije i uređuju pravila takmičenja i dodele stipendija. To su:

NCAA – National College Athletic Association

NCAA je vodeća asocijacija koja je podeljena u 3 divizije u odnosu na to koje institucije okuplja i kolike fondove imaju.

U Diviziji 1 su najveće institucije koje imaju najveće budžete i to su najkonkurentnije škole sa najboljim sportistima. Pune sportske stidpendije se mahom nude za studente koji upisuju institucije iz ove divizije.

U Diviziji 2 se nešto manje škole i manja se sredstva izdvajaju za sportske programe. U ovoj diviziji je veći akcenat na akademskom obrazovanju nego u Diviziji 1 i pretežno se nude parcijalne sportske stipendije.

Divizija 3 je za male privatne obrazovne institucije i ovde su još manja izdavanja za sport i veći je fokus na obrazovanju. U ovoj diviziji se ne nude sportske stipendije već se sredstva usmeravaju na sportsku opremu i infrastrukturu, a studenti imaju mogućnost dobijanja akademskih stipendija.

NAIA – Association of Intercollegiate Athletics

NAIA je manja asocijacija i okuplja manje škole koje nemaju velike budžete za sportske programe.

Po školama koje okuplja slična je Diviziji 3, međutim za škole koje su u NAIA se nude sportske stipendije koje su uglavnom parcijalne.

NJCAA - National Junior College Athletic Association

NJCAA je asocijacija u kojoj su okupljeni dvogodišnji koledži koji studentima nude sportske stipendije.

Škole koje pripadaju ovoj asocijaciji su takođe podeljene u 3 divizije po svojoj veličini i resursima koji se izdvajaju za sport.

Uslovi za dobijenje stipendije

Udruženja ističu dva glavna uslova za dobijanje sportske stipendije:

Akademski uslov

Student mora da ispuni akademske i druge uslove za upis na izabrani program koji propisuju obrazovne institucije.

To znači da ima odgovarajuće obrazovanje odnosno završeno srednjoškolsko obrazovanje, odgovarajući prosek, znanje engleskog jezika i da polože standardizovan testove poput SAT ili ACT sa uspehom koji se traži za željenu diviziju.

Sportske stipendije za studije u Americi

Uslov da je student sportista amater

Student mora biti sportista amater, odnosno ne sme biti ugovorom vezan za neki klub ili agenta i ne sme se profesionalno takmičiti i dobijati novčanu korist za to.

Pored toga, student treba da bude aktivan sportista, sa uspesima koje može da dokaže, u dobroj formi, kako bi se dokazao treneru i istakao među konkurencijom.

Saveti za dobijenje stipendije

Istraživanje i rano planiranje

Proces pronalaska institucije, trenera i potencijalne stipendije dugo traje i zahteva detaljno istraživanje opcija i mogućnosti. Savet je da se sa procesom krene dosta ranije godinu i po do 2 godine pre početka studija, dakle najbolje na trećoj godini srednje škole.

Pronalazak odgovarajućih institucija

Koja će institucija odgovarati zavisi od više faktora, studenti treba pre svega da uzmu u obzir sport kojim se bave i da kroz tu prizmu pretražuju institucije koje nude mogućnost dobijanja stipendije za taj sport.

Uslovi za upis i dobijanje stipendije variraju od institucije do institucije i divizije kojoj škola pripada pa student u isto vreme treba da vodi računa da ispuni uslove koji su potrebni i da uspešno završi srednju školu.

Kako bi povećali svoje šanse studenti treba da pronađu više institucija koje im odgovaraju i da uspostave kontakt sa više trenera.

Dobra priprema i prezentacija

Jedan od ključnih faktora u dobijanju stipendije je prezentovanje svojih sposobnosti i mogućnosti potencijalnim trenerima.

Student treba da pripremi dokaze o svojim sportskim uspesima i sposobnostima, u vidu osvojenih nagrada, video snimaka, statistike, preporuka dosadašnjih trenera i profesora i slično. Sportski portfolio je ključan i to je deo kome treba posvetiti pažnju i trud, kako bi kasnije komunikacija sa potencijalnim trenerima imala pozitivan ishod.

Komunikacija i upoznavanje sa trenerima je bitno jer oni na taj način mogu da procene da li im odgovarate kao sportista i student što može dovesti do ponude za stipendiju.