StudiranjeuAmerici.com

Studentska viza za Ameriku

Ukoliko želite da pohađate neki studijski program u Americi, potrebno je da imate studentsku vizu. Možete aplicirati za F ili M studentsku vizu, sve u zavisnosti od stepena studija koje ste upisali. M viza namenjena je onima koji upisuju stručne programe i neakademske studije, dok je F viza namenjena onima koji upisuju akademske studije i kurs engleskog jezika.

Uslovi za dobijanje studentske vize

Da biste mogli da aplicirate za studentsku vizu potrebno je:

  • da budete upisani na studijski program na SEVP akreditovanoj obrazovnoj instituciji kao full time student
  • da imate potvrdu o upisu na odabrani studijski program - Form I-20
  • da imate potvrdu o uplati takse I-901
  • da imate popunjen i odobren zahtev DS-160 - online zahtev za neuseljeničke vize 
  • da dokažete da planirate da ostanete privremeno i da je cilj odlaska studiranje
  • da imate dovoljno finansijskih sredstava za studiranje i boravak u Americi
  • da ispunjavate uslove karaktera

Dužina trajanja studentske vize

Viza se izdaje na period koliko traju i studije. U zemlju možete ući najviše 30 dana pre početka studijskog programa i ostati najviše 60 dana po završetku studija.

Rad na studentskoj vizi

Studentska viza studentima daje pravo na rad tokom studija u okviru kampusa. Rad je ograničen na part time - 20h nedeljno za vreme trajanja nastave, i puno radno vreme za vreme raspusta i praznika. U toku prve godine studija moguće je raditi samo u okviru kampusa. Nakon završene prve godine studija, uz ispunjenje određenih uslova, može se zatražiti dozvola za rad van kampusa.

Tokon trajanja ili nakon završetka studija može se aplicirati za Practical Training (CPT ili OPT) što može omogućiti sticanje dragocenog radnog iskustva u Americi.

Zdravstveno osiguranje

Upis na studije u Americi podrazumeva duži boravak u ovoj zemlji, pa je neophodno da svaki internacionalni student ima organizovano adekvatno zdravstveno osiguranje za ceo period studiranja.

Apliciranje za studentsku vizu

Zahtev za studentsku vizu (obrazac DS-160) se podnosi online preko sajta ambasade. Nakon podnetog i odobrenog zahteva, birate termin za konzularni intervju u najbližoj ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.

Najveći broj aplikanata ishod aplikacije saznaje na intervjuu, mada oficiri imaju pravo da nakon intervjua zadraže dodatno vreme za procesiranje aplikacije.

Taksa za obradu aplikacije

Taksa za obradu aplikacije za studentsku vizu iznosti 160USD.

Kontaktirajte nas za sva pitanja ili informacije o opcijama studiranja u Americi.

Potrebna Vam je pomoć?